Vítejte ve fotogalerii
30 let České republiky

V každém ze 30 roků existence samostatné České republiky jsme vybrali několik událostí z různých oblastí života naší společnosti. Fotografie odrážejí vývoj a směřování naší země, z čeho jsme měli a máme radost, nebo co nás zasáhlo negativně.

Každý z nás si vybaví celou řadu důležitých událostí, které v naší galerii chybějí, a zasloužily by si v ní být. Přesto věříme, že na uplynulých 30 let rádi zavzpomínáte i nad „zrcadlem“ této galerie.